Choď na obsah Choď na menu
 


Znaky - PRVÁ ČASŤ

1. 3. 2010

Ďalšie znaky:

Alt 1 = ☺

Alt 2 = ☻

Alt 3 = ♥

Alt 4 = ♦

Alt 5 = ♣

Alt 6 = ♠

Alt 7 = •

Alt 8 = ◘

Alt 9 = ○

Alt 10 = ◙

Alt 11 = ♂

Alt 12 = ♀

Alt 13 = ♪

Alt 14 = ♫

Alt 15 = ☼

Alt 16 = ►

Alt 17 = ◄

Alt 18 = ↕

Alt 19 = ‼

Alt 20 = ¶

Alt 21 = §

Alt 22 = ▬

Alt 23 = ↨

Alt 24 = ↑

Alt 25 = ↓

Alt 26 = →

Alt 27 = ←

Alt 28 = ∟

Alt 29 = ↔

Alt 30 = ▲

Alt 31 = ▼

Alt 33 = !

Alt 34 = “

Alt 35 = #

Alt 36 = $

Alt 37 = %

Alt 38 = &

Alt 39 = ‘

Alt 40 = (

Alt 41 = )

Alt 42 = *

Alt 43 = +

Alt 44 = ,

Alt 45 = -

Alt 46 = .

Alt 47 = /

Alt 48 = 0

Alt 49 = 1

Alt 50 = 2

Alt 51 = 3

Alt 52 = 4

Alt 53 = 5

Alt 54 = 6

Alt 55 = 7

Alt 56 = 8

Alt 57 = 9

Alt 58 = :

Alt 59 = ;

Alt 60 = <

Alt 61 = =

Alt 62 = >

Alt 63 = ?

Alt 64 = @

Alt 65 = A

Alt 66 = B

Alt 67 = C

Alt 68 = D

Alt 69 = E

Alt 70 = F

Alt 71 = G

Alt 72 = H

Alt 73 = I

Alt 74 = J

Alt 75 = K

Alt 76 = L

Alt 77 = M

Alt 78 = N

Alt 79 = O

Alt 80 = P

Alt 81 = Q

Alt 82 = R

Alt 83 = S

Alt 84 = T

Alt 85 = U

Alt 86 = V

Alt 87 = W

Alt 88 = X

Alt 89 = Y

Alt 90 = Z

Alt 91 = [

Alt 92 = \

Alt 93 = ]

Alt 94 = ^

Alt 95 = _

Alt 96 = `

Alt 97 = a

Alt 98 = b

Alt 99 = c

Alt 100 = d

Alt 101 = e

Alt 102 = f

Alt 103 = g

Alt 104 = h

Alt 105 = i

Alt 106 = j

Alt 107 = k

Alt 108 = l

Alt 109 = m

Alt 110 = n

Alt 111 = o

Alt 112 = p

Alt 113 = q

Alt 114 = r

Alt 115 = s

Alt 116 = t

Alt 117 = u

Alt 118 = v

Alt 119 = w

Alt 120 = x

Alt 121 = y

Alt 122 = z

Alt 123 = {

Alt 124 = |

Alt 125 = }

Alt 126 = ~

Alt 127 = ⌂

Alt 128 = Ç

Alt 129 = ü

Alt 130 = é

Alt 131 = â

Alt 132 = ä

Alt 133 = à

Alt 134 = å

Alt 135 = ç

Alt 136 = ê

Alt 137 = ë

Alt 138 = è

Alt 139 = ï

Alt 140 = î

Alt 141 = ì

Alt 142 = Ä

Alt 143 = Å

Alt 144 = É

Alt 145 = æ

Alt 146 = Æ

Alt 147 = ô

Alt 148 = ö

Alt 149 = ò

Alt 150 = û

Alt 151 = ù

Alt 152 = ÿ

Alt 153 = Ö

Alt 154 = Ü

Alt 156 = £

Alt 159 = ƒ

Alt 160 = á

Alt 161 = í

Alt 162 = ó

Alt 163 = ú

Alt 164 = ñ

Alt 165 = Ñ

Alt 166 = ª

Alt 167 = º

Alt 168 = ¿

Alt 170 = ¬

Alt 171 =½

Alt 172 = ¼

Alt 173 = ¡

Alt 174 = «

Alt 175 = »

Alt 176 = ░

Alt 177 = ▒

Alt 178 = ▓

Alt 179 = │

Alt 180 = ┤

Alt 185 = ╣

Alt 186 = ║

Alt 187 = ╗

Alt 188= ╝

Alt 191 = ┐

Alt 192 = └

Alt 193 = ┴

Alt 194 = ┬

Alt 195 = ├

Alt 196 = ─

Alt 197 = ┼

Alt 200 = ╚

Alt 201 = ╔

Alt 202 = ╩

Alt 203 = ╦

Alt 204 = ╠

Alt 205 = ═

Alt 206 = ╬

Alt 217 = ┘

Alt 218 = ┌

Alt 219 = █

Alt 220 = ▄

Alt 223 = ▀

Alt 225 = ß

Alt 230 = µ

Alt 241 = ±

Alt 246 = ÷

Alt 248 = °

Alt 253 = ²

Alt 254 = ■

Alt 0124 = |

Alt 0140 = Œ

Alt 0156 = œ

Alt 0162 = ¢

Alt 0151 = —

Alt 0150 = –

Alt 0165 = ¥

Alt 0166 = ¦

Alt 0128 = €

Alt 0169 = ©

Alt 0174 = ®

Alt 0175 = ¯

Alt 0179 = ³

Alt 0185 = ¹

Alt 0184 = ¸

Alt 0190 = ¾

Alt 0192 = À

Alt 0193 = Á

Alt 0194 = Â

Alt 0195 = Ã

Alt 0196 = Ä

Alt 0200 = È

Alt 0201 = É

Alt 0202 = Ê

Alt 0203 = Ë

Alt 0204 = Ì

Alt 0205 = Í

Alt 0206 = Î

Alt 0207 = Ï

Alt 0208 = Ð

Alt 0210 = Ò

Alt 0211 = Ó

Alt 0212 = Ô

Alt 0213 = Õ

Alt 0215 = ×

Alt 0216 = Ø

Alt 0217 = Ù

Alt 0218 = Ú

Alt 0219 = Û

Alt 0221 = Ý

Alt 0222 = Þ

Alt 0227 = ã

Alt 0240 = ð

Alt 0245 = õ

Alt 0253 = ý

Alt 0254 = þ

Alt 0138 = Š

Alt 0154 = š

Alt 0142 = Ž

Alt 0158 = ž

Alt 0153 = ™

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

TRÁPNE

(Anonym, 2. 1. 2011 15:08)

Tam niesu všetky znaky je ich ešte aspoň 100!!!

Re: TRÁPNE

(Shay, 26. 10. 2012 17:06)

Nevadí, nám stačia tieto :)

inak ďakujem, nevedela som ako sa píše copyright :))) :D
ale teraz už viem! ..... © 2012 - 13 :DD

Re: Re: TRÁPNE

(loooool, 16. 1. 2017 17:04)

Alt 1 = ☺

Alt 2 = ☻

Alt 3 = ♥

Alt 4 = ♦

Alt 5 = ♣

Alt 6 = ♠

Alt 7 = •

Alt 8 = ◘

Alt 9 = ○

Alt 10 = ◙

Alt 11 = ♂

Alt 12 = ♀

Alt 13 = ♪

Alt 14 = ♫

Alt 15 = ☼

Alt 16 = ►

Alt 17 = ◄

Alt 18 = ↕

Alt 19 = ‼

Alt 20 = ¶

Alt 21 = §

Alt 22 = ▬

Alt 23 = ↨

Alt 24 = ↑

Alt 25 = ↓

Alt 26 = →

Alt 27 = ←

Alt 28 = ∟

Alt 29 = ↔

Alt 30 = ▲

Alt 31 = ▼

Alt 33 = !

Alt 34 = “

Alt 35 = #

Alt 36 = $

Alt 37 = %

Alt 38 = &

Alt 39 = ‘

Alt 40 = (

Alt 41 = )

Alt 42 = *

Alt 43 = +

Alt 44 = ,

Alt 45 = -

Alt 46 = .

Alt 47 = /

Alt 48 = 0

Alt 49 = 1

Alt 50 = 2

Alt 51 = 3

Alt 52 = 4

Alt 53 = 5

Alt 54 = 6

Alt 55 = 7

Alt 56 = 8

Alt 57 = 9

Alt 58 = :

Alt 59 = ;

Alt 60 = <

Alt 61 = =

Alt 62 = >

Alt 63 = ?

Alt 64 = @

Alt 65 = A

Alt 66 = B

Alt 67 = C

Alt 68 = D

Alt 69 = E

Alt 70 = F

Alt 71 = G

Alt 72 = H

Alt 73 = I

Alt 74 = J

Alt 75 = K

Alt 76 = L

Alt 77 = M

Alt 78 = N

Alt 79 = O

Alt 80 = P

Alt 81 = Q

Alt 82 = R

Alt 83 = S

Alt 84 = T

Alt 85 = U

Alt 86 = V

Alt 87 = W

Alt 88 = X

Alt 89 = Y

Alt 90 = Z

Alt 91 = [

Alt 92 = \

Alt 93 = ]

Alt 94 = ^

Alt 95 = _

Alt 96 = `

Alt 97 = a

Alt 98 = b

Alt 99 = c

Alt 100 = d

Alt 101 = e

Alt 102 = f

Alt 103 = g

Alt 104 = h

Alt 105 = i

Alt 106 = j

Alt 107 = k

Alt 108 = l

Alt 109 = m

Alt 110 = n

Alt 111 = o

Alt 112 = p

Alt 113 = q

Alt 114 = r

Alt 115 = s

Alt 116 = t

Alt 117 = u

Alt 118 = v

Alt 119 = w

Alt 120 = x

Alt 121 = y

Alt 122 = z

Alt 123 = {

Alt 124 = |

Alt 125 = }

Alt 126 = ~

Alt 127 = ⌂

Alt 128 = Ç

Alt 129 = ü

Alt 130 = é

Alt 131 = â

Alt 132 = ä

Alt 133 = à

Alt 134 = å

Alt 135 = ç

Alt 136 = ê

Alt 137 = ë

Alt 138 = è

Alt 139 = ï

Alt 140 = î

Alt 141 = ì

Alt 142 = Ä

Alt 143 = Å

Alt 144 = É

Alt 145 = æ

Alt 146 = Æ

Alt 147 = ô

Alt 148 = ö

Alt 149 = ò

Alt 150 = û

Alt 151 = ù

Alt 152 = ÿ

Alt 153 = Ö

Alt 154 = Ü

Alt 156 = £

Alt 159 = ƒ

Alt 160 = á

Alt 161 = í

Alt 162 = ó

Alt 163 = ú

Alt 164 = ñ

Alt 165 = Ñ

Alt 166 = ª

Alt 167 = º

Alt 168 = ¿

Alt 170 = ¬

Alt 171 =½

Alt 172 = ¼

Alt 173 = ¡

Alt 174 = «

Alt 175 = »

Alt 176 = ░

Alt 177 = ▒

Alt 178 = ▓

Alt 179 = │

Alt 180 = ┤

Alt 185 = ╣

Alt 186 = ║

Alt 187 = ╗

Alt 188= ╝

Alt 191 = ┐

Alt 192 = └

Alt 193 = ┴

Alt 194 = ┬

Alt 195 = ├

Alt 196 = ─

Alt 197 = ┼

Alt 200 = ╚

Alt 201 = ╔

Alt 202 = ╩

Alt 203 = ╦

Alt 204 = ╠

Alt 205 = ═

Alt 206 = ╬

Alt 217 = ┘

Alt 218 = ┌

Alt 219 = █

Alt 220 = ▄

Alt 223 = ▀

Alt 225 = ß

Alt 230 = µ

Alt 241 = ±

Alt 246 = ÷

Alt 248 = °

Alt 253 = ²

Alt 254 = ■

Alt 0124 = |

Alt 0140 = Œ

Alt 0156 = œ

Alt 0162 = ¢

Alt 0151 = —

Alt 0150 = –

Alt 0165 = ¥

Alt 0166 = ¦

Alt 0128 = €

Alt 0169 = ©

Alt 0174 = ®

Alt 0175 = ¯

Alt 0179 = ³

Alt 0185 = ¹

Alt 0184 = ¸

Alt 0190 = ¾

Alt 0192 = À

Alt 0193 = Á

Alt 0194 = Â

Alt 0195 = Ã

Alt 0196 = Ä

Alt 0200 = È

Alt 0201 = É

Alt 0202 = Ê

Alt 0203 = Ë

Alt 0204 = Ì

Alt 0205 = Í

Alt 0206 = Î

Alt 0207 = Ï

Alt 0208 = Ð

Alt 0210 = Ò

Alt 0211 = Ó

Alt 0212 = Ô

Alt 0213 = Õ

Alt 0215 = ×

Alt 0216 = Ø

Alt 0217 = Ù

Alt 0218 = Ú

Alt 0219 = Û

Alt 0221 = Ý

Alt 0222 = Þ

Alt 0227 = ã

Alt 0240 = ð

Alt 0245 = õ

Alt 0253 = ý

Alt 0254 = þ

Alt 0138 = Š

Alt 0154 = š

Alt 0142 = Ž

Alt 0158 = ž

Alt 0153 = ™

nic

(nic, 1. 12. 2016 10:29)

viktor je mamlas

Bobika

(-_-, 28. 5. 2016 15:49)

Boubika

Chýbajú

(Dadika, 27. 5. 2014 17:11)

ahojky niektoré ti chýbajú

To čo hladám to tu neni.... -_-

(ffff, 17. 10. 2013 12:50)

Ako sa robia tie písané písmená???

wsedrftgyh

(Wooolfy, 30. 9. 2011 9:34)

The sims™3 :D jéj funguje xD

HI!

(Roxy, 24. 1. 2011 14:07)

SuPeR

asf

(patacik, 2. 9. 2010 18:51)

&#9786; jeeej

iii

(darkvader, 6. 6. 2010 9:02)

skvele diky moc:5